Logo of Yaşar University

MAin Art and Design (Thesis/Turkish)

Tuition fee US$7,200 per programme
More information

lee.yasar.edu.tr 

styltezli.yasar.edu.tr 

Programme structure

Günümüzde sanat ve tasarım uygulamaları çok farklı disiplinlerin bir araya getirildiği ve söz konusu disiplinlerin karakteristik özelliklerinin yapıtta daha güncel ve farklı ifadeler yaratmak için kullanıldığı bir alan haline gelmiştir. Bu çok disiplinli yaklaşım, bireysel disiplinlerden çok “Sanat ve Tasarım” genel şemsiyesi altında, bir konuda uzmanlaşırken diğer disiplinlerden de beslenme anlamına gelmektedir. Bu bağlamda programımızda sanat ve tasarımın farklı disiplinlerinden zengin bir programla öğrencilere teori ve uygulama alanlarında üst düzey bir eğitim verilmektedir. Bu alanlar sanat ve tasarım, grafik tasarım, animasyon, müzik, film tasarımı ve endüstriyel tasarımdır.

Tezli ve tezsiz olarak iki dalda yürütülen Türkçe programlara başvurmak için ALES koşulu aranmamaktadır. Tezli programa başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. İngilizce olarak yürütülen programa başvurmak için ise YDS puanı en az 65 olarak belirlenmiştir. Tezsiz program için ise yabancı dil puanı aranmamaktadır.

Adaylardan Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakülteleri Bölümlerinin tüm lisans programları veya Konservatuarlar ve Eğitim Fakültelerinin Müzik ve Resim-İş Bölümleri lisans programları mezunu olma koşulu aranmaktadır.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
1 Sept 2024, 23:59:59
Turkey Time
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
1 Sept 2024, 23:59:59
Turkey Time